QUESTION 1 You are managing a SharePoint farm in an Active Directory Domain Services (AD DS) domain. You need to configure a service account to use domain credentials. What should you do first? A. Configure the service account to use a domain user account. B. Register the domain credentials in the Farm Administrators group. C. Configure the service account to use a local user account. D. Register the domain credentials as a SharePoint managed account. Correct Answer: D Explanation QUESTION 2 A company named Contoso, Ltd. has a SharePoint farm. The farm has one Search service application configured. The Search service application contains five crawl databases, all of which contain content. Contoso plans to crawl knowledge base content from its partner company Litware, Inc. The knowledge base content must be stored in a dedicated crawl database.https://www.pass4itsure.com/az-103.html You need to configure crawling. What should you do? A. Add a crawl database that contains the Litware knowledge base to the existing Search service application. B. Provision a new Search service application. Configure the service application to crawl the Litware knowledge base content. C. Set the MaxCrawlDatabase parameter to 6. D. Create a dedicated Microsoft SQL Server instance for the Litware crawl database. Correct Answer: B Explanation Explanation/Reference: https://www.pass4itsure.com/az-9002.html The maximum number of crawl databases is 5 per Search service application so we need another Search service application. This maximum limit is increased to 15 with an Office 2013 update but the question doesn't mention that this update is installed so we have to assume the question was written before the update was released. https://www.pass4itsure.com/az-300.html QUESTION 3 A company uses SharePoint 2013 Server as its intranet portal. The Marketing department publishes many news articles, press releases, and corporate communications to the intranet home page. You need to ensure that the Marketing department pages do not impact intranet performance. Which two actions should you perform? (Each correct answer presents part of the solution. Choose two.) A. In Central Administration, set up a User Policy for the Super User and Super Reader accounts. B. Configure IIS to use the Super User and Super Reader accounts for caching. C. Use the Farm Configuration Wizard to configure the Super User and Super Reader accounts. D. Use Windows PowerShell to add the Super User and Super Reader accounts. Correct Answer: AD Explanation Explanation/Reference: A: The way to correct this problem is to first create two normal user accounts in AD. These are not service accounts. You could call them domain\superuser and domain\superreader, but of course that's up to you. The domain\superuser account needs to have a User Policy set for that gives it Full Control to the entire web application. D: If you are using any type of claims based authentication you will need to use Windows PowerShell. And Windows PowerShell is the hipper more modern and sustainable option anyway. If you are using classic mode authentication run the following cmdlets on one of your SharePoint servers: $w = Get-SPWebApplication "http:///" $w.Properties["portalsuperuseraccount"] = "domain\superuser" $w.Properties["portalsuperreaderaccount"] = "domain\superreader" $w.Update() If you are using claims based authentication run these cmdlets on one of your SharePoint https://www.pass4itsure.com/n10-007.html servers: $w = Get-SPWebApplication "http:///" $w.Properties["portalsuperuseraccount"] = "i:0#.w|domain\superuser" $w.Properties["portalsuperreaderaccount"] = "i:0#.w|domain\superreader" $w.Update() Note: * If you have a SharePoint Publishing site and you check the event viewer every once in a while you might see the https://www.pass4itsure.com/70-331.html following warning in there: Object Cache: The super user account utilized by the cache is not configured. This can increase the number of cache misses, which causes the page requests to consume unneccesary system resources. To configure the account use the following command 'stsadm -o setproperty -propertynameportalsuperuseraccount -propertyvalue account -urlwebappurl'. The account should be any account that has Full Control access to the SharePoint databases but is not an application pool account. Additional Data: Current default super user account: SHAREPOINT\system This means that the cache accounts for your web application aren't properly set and that there will be a lot of cache misses. If a cache miss occurs the page the user requested will have to be build up from scratch again. Files and information will be retrieved from the database and the file system and the page will be rendered. This means an extra hit on your SharePoint and database servers and a slower page load for your end user. Reference: Resolving "The super user account utilized by the cache is not configured." QUESTION 4 You are managing a SharePoint farm. Diagnostic logs are rapidly consuming disk space. You need to minimize the amount of log data written to the disk. Which two actions should you perform? (Each correct answer presents part of the solution. Choose two.) A. Set the log event level to Information. B. Set the log event level to Verbose. C. Set the log trace level to Medium. D. Set the log trace level to Verbose. E. Set the log event level to Warning. F. Set the log trace level to Monitorable. Correct Answer: EF Explanation Explanation/Reference: E: Event Levels Warning, Level ID 50 Information, Level ID: 80 Verbose, Level ID: 100 F: Trace levels: Monitorable: 15 Medium: 50 Verbose: 100 Note: When using the Unified Logging System (ULS) APIs to define events or trace logs, one of the values you must supply is the ULS level. Levels are settings that indicate the severity of an event or trace and are also used for throttling, to prevent repetitive information from flooding the log files. Reference: Trace and Event Log Severity Levels QUESTION 5 A company's SharePoint environment contains three web applications. The root site collections of the web applications host the company intranet site, My Sites, and a Document Center. SharePoint is configured to restrict the default file types, which prevents users from uploading Microsoft Outlook Personal Folder (.pst) files. The company plans to require employees to maintain copies of their .pst files in their My Site libraries. You need to ensure that employees can upload .pst files to My Site libraries. In which location should you remove .pst files https://www.pass4itsure.com/70-342.html from the blocked file types? A. The File Types area of the Search service application section of Central Administration B. The General Security page in the site settings for the site collection C. The Blocked File Types page in the site settings for the site collection D. The General Security section of the Security page of Central Administration Correct Answer: D Explanation
Friends link: ns0-155 ns0-155 ns0-155 ns0-155 ns0-155
Proff-Pol - Usługi budowlane oraz remonty.

O nas

Firma budowlana PROFF-POL S.C. zajmuje się świadczeniem usług budowlanych oraz remontami na terenie Radomia i okolic, a także Norwegii. Jesteśmy firmą rodzinną. Od samego początku istnienia stawialiśmy na rozwój – doskonalenie swoich umiejętności oraz inwestycje w zaplecze sprzętowe. Dzięki temu staliśmy się solidną i cenioną firmą budowlaną, która może sprostać każdemu zadaniu.

Trudnimy się budową domów jednorodzinnych i domów wielorodzinnych. Wspomniane budynki wznosimy zarówno w systemie tradycyjnym (murowanym), jak i w technologii szkieletu drewnianego (popularnie kanadyjczyk). Zlecenia wykonujemy kompleksowo pod klucz lub zajmujemy się tylko zleconym fragmentem prac.  Podejmujemy się kompleksowych remontów budynków, modernizacji, adaptacji, termomodernizacji oraz usług dekarskich.

O profesjonalizmie naszej firmy w dziedzinie wykończeń wnętrz może świadczyć szereg robót zrealizowanych w kraju jak i Norwegii, Belgii wykonywanych pod wytyczne projektantów wnętrz. Zatrudniamy jedynie wyspecjalizowanych pracowników z doświadczeniem przez co przygotowani jesteśmy do prowadzenia większości robót w branży budowlanej.

Zapewniamy profesjonalną, solidną i terminową realizację zleceń z gwarancją wysokiej jakości usług budowlanych. Oferujemy Państwu profesjonalne usługi remontowo-budowlane konkurencyjne cenowo. Między innymi  malowanie, docieplenia budynków, gładzie, tynkowanie, dekarstwo. Główne miasta, w których świadczymy usługi to Radom oraz Warszawa.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Budowanie to nasza pasja-zadowolenie klienta to nasz cel.

» Kontakt

Kontakt Proff-Pol: Budowa domów, docieplania, malowanie

Wojciech Sadowski tel: 518187709

ul. Ślepowron 48

26-625 Wolanów k. Radomia

Realizacje

dumpinside.com QUESTION 1 A company plans to use Office 365 to provide email services for users. You need to ensure that a custom domain name is used. What should you do first? A. Add the custom domain name to Office 365 and then verify it. B. Verify the existing domain name. C. Create an MX record in DNS. D. Create a CNAME record in DNS. Correct Answer: A Explanation Explanation/Reference: DNS actually tells the Internet where to send email to. Thus you need to make sure that your custom name that you intend using for email is added to Office 365 and verified. When you put the right information into the right DNS records for your domain, the DNS system routes everything correctly so your email, for example, arrives in Office 365 instead of somewhere else. QUESTION 2 A company has an Office 365 tenant. The company uses a third-party DNS provider that does not allow TXT records. You need to verify domain ownership. What should you do? A. Create an MX record. B. Create a CNAME record. C. Create an A record. D. Create an SRV record. Correct Answer: A Explanation Explanation/Reference: Add a TXT or MX record for DNS verification. References: https://support.office.com/en-us/article/Change-nameservers-to-set-up-Office-365-with-any- domain-registrar-a8b487a9-2a45-4581-9dc4-5d28a47010a2 QUESTION 3 A company has an Office 365 tenant. https://www.pass4itsure.com/70-346.html You plan to distribute the Office 365 ProPlus client to users. The client machines do not normally have Internet access. You need to activate the Office 365 ProPlus installations and ensure that the licenses remain active. What should you do? A. Connect the client computer to the Internet once to activate the Office 365 ProPlus client, and once every 90days after that. B. Connect the client computer to the Internet once to activate the Office 365 ProPlus client, and once every 30 days after that. C. Connect the client computer to the Internet only once to activate the Office 365 ProPlus client. D. Connect the client computer to the Internet once to activate the Office 365 ProPlus client, and once every 180 days after that. E. Connect the client computer to the Internet once to activate the Office 365 ProPlus client, and once every 365 days after that. Correct Answer: B Explanation Explanation/Reference: https://www.pass4itsure.com/CAS-003.html After you've verified the user is assigned a license, you should check that Office 365 ProPlus is activated. Activation usually occurs during initial installation. The computer has to connect to the Internet at least once every 30 days for Office 365 ProPlus to remain activated. References: https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg702620.aspx https://www.pass4itsure.com/PK0-004.html QUESTION 4 You have an Exchange Online tenant. You must identify mailboxes that are no longer in use. You need to locate the inactive mailboxes. Which Windows PowerShell command should you run? A. Get-StaleMailboxReport -Expression B. Get-StaleMailboxReport -Organization C. Get-MailboxActivityReport -Organization D. Get-StaleMailboxReport -EndDate Correct Answer: D Explanation Explanation/Reference: Use the Get-StaleMailboxReport cmdlet to view the number of mailboxes that haven't been accessed for at least 30 days. The EndDate parameter specifies the end date of the date range. QUESTION 5 Contoso, Ltd. has an Office 365 tenant. You configure Azure Active Directory Synchronization for the environment. You need to identify user objects that will be included from the directory search by using the IDFix tool. Which account will NOT be marked as a problem account by IDFix? A. Administrator@contoso.com B. Guest1@contoso.com C. msol_User1@contoso.com D. User1@contoso.com Correct Answer: D Explanation QUESTION 6 You have an on-premises Exchange organization. The organization plans to migrate to Office 365. You need to identify a group of users to designate as the pilot group. Which factor makes a user a poor choice to be included in the pilot group? A. users who use Android devices B. users who are delegates for multiple mailboxes C. users who need access to public folders on Exchange 2007 servers D. users who receive fewer than 25 email messages per day Correct Answer: C Explanation Explanation/Reference: Users who have a dependency on resources that are still on-premises are not considered good candidates a pilot as they require send-as and receive as permissions on those resources